Опис розділу
28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них

Абетковий покажчик для розділу 28.23.2 Машини конторські/офісні, інші, та частини до них

Слово Опис
Конторські
Машини Конторські/офісні, інші, та частини до них
Машини
Машини конторські/офісні, інші, та їхні частини
Офісні
Машини конторські/Офісні, інші, та їхні частини