Опис розділу
08.99 Продукція гірничодобувної промисловості та розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.

Абетковий покажчик для розділу 08.99 Продукція гірничодобувної промисловості та розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.

Слово Опис
Гірничодобувної
Продукція Гірничодобувної промисловості та розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.
Кар'єрів
Продукція гірничодобувної промисловості та розробляння Кар'єрів, інша, н. в. і. у.
Продукція
Продукція гірничодобувної промисловості та розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.
Розробляння
Продукція гірничодобувної промисловості та Розробляння кар'єрів, інша, н. в. і. у.